Trực tiếp Thánh lễ truyền chức linh mục – Giáo phận Xuân Lộc 2019

Thánh lễ Truyền chức Linh mục cho 15 Thầy Phó tế sẽ được cử hành tại Nhà thờ Chính Tòa Xuân Lộc, do Đức Cha 3Đ chủ tế vào lúc 08g30 thứ Năm, ngày 18.07.2019.

Dưới đây là danh sách các Tân Linh Mục

01. Vinhsơn Phạm Trung Dũng
02. Giuse Nguyễn Xuân Dương
03. Đaminh Nguyễn Minh Đăng
04. Giuse Trần Tuấn Hải
05. Phêrô Phạm Đông Hòa
06. Gioan M.Vianney Phạm Đức Huân
07. Giuse Nguyễn Duy Khương
08. Giuse Đào Công Lập
09. Phêrô Nguyễn Minh Nguyên
10. Giuse Nguyễn Duy Phưởng
11. Phêrô Phạm Ngọc Quang
12. Bênêdictô Lê Vương Quyền
l3. Giuse Nguyễn Thành Tâm
14. Martinô Nguyễn Đức Thắng
15. Phaolô Nguyễn Duy Thiên

Truyền chức Linh mục Xuân Lộc

<