Thánh lễ truyền chức Linh Mục cho 3 thầy Phó Tế: Thầy Antôn ĐINH VĂN LONG, Thầy Phêrô TRẦN VĂN THỦY, Thầy Augustinô Trần Như Huynh (OAD) vào lúc 05g00 thứ năm 27/6/2019 tại Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng,Thánh lễ truyền chức linh mục giáo phận Đà Nẵng 2019

<