Trực tiếp thánh lễ truyền chức linh mục giáo phận Bắc Ninh 2019

Truyền hình trực tiếp Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục cho 11 thầy Phó Tế tại nhà thờ chính tòa Bắc Ninh vào lúc 19h ngày 3/6/2019. Thánh lễ do Đức cha giáo phận Bắc Ninh Cosma Hoàng Văn Đạt SJ. chủ tế.

Mời anh chị em cùng hiệp thông tham dự tại đây.

Danh sách 11 tân linh mục Bắc Ninh 2019

Xem thêm: Thánh lễ truyền chức Linh Mục Bắc Ninh 2018

<