Trực tiếp Thánh lễ truyền chức Linh Mục Đà Nẵng 2022

Trực tiếp Thánh lễ truyền chức Linh Mục giáo phận Đà Nẵng năm 2022 vào lúc 8h00, ngày 24-6-2022 tại giáo xứ An Ngãi. Thánh lễ do Đức cha Giuse Đặng Văn Ngân chủ sự

<