Trực tiếp: Thánh lễ truyền chức linh mục Đà Nẵng 2020

Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo phận, sẽ chủ sự Thánh lễ truyền chức Linh mục cho 04 thầy Phó tế có tên dưới đây, tại Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng, vào lúc 05g00, thứ Sáu, ngày 19 tháng 6 năm 2020, ngày Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Bổn mạng Giáo phận.

Thầy Giuse NGUYỄN ĐÌNH THIÊN ÂN, thuộc Giáo xứ Thanh Đức.
Thầy Tôma PHẠM PHÚ CƯỜNG, thuộc Giáo xứ Gia Phước.
Thầy Gioan Baotixita NGUYỄN TRẦN VŨ ĐỨC, thuộc Giáo xứ Thanh Đức.
Thầy Giuse NGUYỄN THANH TÙNG, thuộc Giáo xứ Trà Kiệu.

 

<