Trực tiếp Thánh lễ truyền chức linh mục cho thầy phó tế người Việt Nam tại Philippines

Đức Giám Mục Tổng Giáo Phận Manila, Philippines sẽ Phong Chức Linh Mục cho Thầy Sáu Joseph Mary Dương Đức Nghĩa ( Thuộc Dòng Cát Minh Têrêsa ) tại Tiểu Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Núi Cát Minh

Trực tuyến bắt đầu vào lúc 15h00′ ngày 19/08/2019 .

<