Video: Thánh lễ truyền chức Linh mục Bùi Chu 2020

Thánh lễ truyền chức Linh mục giáo phận Bùi Chu ngày 24-10-2020

Thánh lễ phong chức linh mục cho 16 thầy phó tế thuộc khoá I của Đại Chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu sẽ được cử hành vào lúc 09g thứ Bảy, ngày 24/10/2020 tại Tiểu Vương cung Thánh đường Phú Nhai.

Xem thêm hình ảnh Thánh lễ Truyền chức

Đức cha giáo phận sẽ chủ tế thánh lễ và chủ sự nghi thức phong chức cho các thầy, hầu hết quý cha trong giáo phận đồng tế, khá đông giáo dân sốt sắng tham dự để tạ ơn Chúa và cầu nguyện đặc biệt cho các tiến chức được dồi dào ơn thánh Chúa để các tân linh mục sẽ chu toàn tốt sứ mạng linh mục trong tương lai.

Thánh lễ truyền chức Linh mục Bùi Chu 2020

Thánh lễ truyền chức Phó Tế Bùi Chu 16/11/2019

<