Trực tiếp Thánh lễ truyền chức linh mục Ban Mê Thuột 2022

Trực tiếp Thánh lễ truyền chức linh mục Giáo phận Ban Mê Thuột vào lúc 8h00, ngày 18-2-2022 

<