Trực tiếp Thánh lễ truyền chức linh mục Ban Mê Thuột 19-5-2020

Thánh lễ truyền chức Linh mục sẽ cử hành vào lúc 8 giờ, thứ Ba ngày 19.5.2020, tại Nhà thờ Chính tòa Ban Mê Thuột, do Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận, chủ sự.

Danh sách các tân Linh Mục hôm nay là:

1. Phêrô Lê Minh Anh – Giáo xứ Châu Sơn

2. Phaolô Nguyễn Quang Hải – Giáo xứ Thánh Tâm

3. Giuse Nguyễn Văn Hiếu – Giáo xứ Tân Hưng

4. Phaolô Nguyễn Tùng Lâm – Giáo xứ Châu Sơn

5. Gioan B. Hồ Anh Phi – Giáo xứ Nhơn Hòa

6. Gioan Nguyễn Hoàng Tâm – Giáo xứ Phước Bình

7. Phêrô Vương Đình Thắng – Giáo xứ Vinh Hòa

8. Ambrôsiô Trần Đức Trạng – Giáo xứ Châu Sơn

9. Giuse Nguyễn Văn Triều – Giáo xứ Đăk Nhau

10. Phaolô Nguyễn Văn Yến – Giáo xứ Vinh Đức

11. Giuse Vũ Văn Tiệp – Giáo xứ Bù Đăng

<