Trực tiếp thánh lễ truyền chức linh mục Bắc Ninh 2021

Trực tiếp thánh lễ truyền chức linh mục Giáo phận Bắc Ninh 2021. Thánh lễ trực tuyến truyền chức linh mục vào lúc 19g30 thứ sáu ngày 11/6/2021

<