Lịch Công giáo năm 2020

LA VANG 2019 – THÁNH LỄ TÔN VINH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT