Trực tiếp: Thánh Lễ thứ Bảy ngày 28/3/2020


Xem Lại Thánh Lễ – THỨ BẢY TUẦN 4 MÙA CHAY cử hành lúc 5g30 sáng thứ Bảy, ngày 28 tháng 03 năm 2020 tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn.

<