Trực tiếp Thánh lễ tại La Vang ngày 26-4-2020

Trực tiếp Thánh lễ tại La Vang ngày 26-4-2020, Thánh lễ được cử hành vào lúc 8h sáng do Đức TGM TGP Huế – Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh chủ sự.Trực tiếp Thánh lễ hằng ngày

Xin cộng đoàn hiệp ý với Đức TGM Giuse xin Đức Mẹ ban ơn, che chở cho toàn thế giới để vượt qua những khó khăn của đại dịch Virus Vũ Hán này.

Trực tiếp Thánh lễ tại La Vang ngày 26-4-2020

<