LA VANG 2019 – THÁNH LỄ KHAI MẠC HÀNH HƯƠNG THƯƠNG NIÊN 2019 Chủ tế: Đức TGM Phanxico Xavie Lê Văn HồngLA VANG 2019

<