Truyền hình trực tiếp Thánh lễ tạ ơn 60 năm linh mục của Đức Cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên nguyên giám mục giáo phận Vinh vào lúc 8h30, ngày 16-6-2020 tại nhà thờ Chính Tòa Xã ĐoàiTrực tiếp: Thánh lễ tạ ơn 60 năm linh mục - Đức Cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên

<