Thánh lễ Tiệc ly 2020 tại TGP Hà Nội

Truyền hình Trực tiếp Thánh lễ Tiệc Ly – Thánh lễ chiều thứ Năm Tuần Thánh ngày 9-4-2020 vào lúc 18h, ngày 9-4-2020 tại nhà thờ chính tòa Hà Nội. Truyền hình trực tuyến sự kiện Tuần Thánh 2020.Trực tiếp Thánh lễ hằng ngày

<