Trực tiếp thánh lễ ngày 27-2-2021

Trực tiếp thánh lễ ngày 27-2-2021 – Thánh Lễ Trực Tuyến Thứ Bảy vào lúc 06h00, 17h30, 19h00 ngày 27.02.2021.

<