Trực tiếp Thánh Lễ ngày 25-12-2021

Trực tiếp Thánh Lễ ngày 25-12-2021 – Thánh lễ trực tuyến Giáng Sinh 2021

Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến

Hiệp thông tham dự Thánh Lễ Trực tuyến một cách ý thức, tích cực và trọn vẹn

  1. Chuẩn bị tâm hồn và y phục như tham dự Thánh lễ bình thường.
  2. Giữ thinh lặng, thưa đáp, tư thế và cử chỉ theo quy định của Thánh Lễ.
  3. Hy sinh để hiệp thông hiến lễ theo bàn thờ cầu nguyện cho đại dịch mau kết thúc.
  4. Khao khát rước lễ thiêng liêng.
  5. Sống tinh thần Thánh Lễ vừa tham dự.

Chiều 25-12-2021: 17h00 (VL), 17h00 (ĐN), 17h00 (CT), 17h15 (ĐL), 17h30 (QN), 17h30 (SG)18h30 (HP), 19h00 ( LX)19h00 (BN), 19h30 (HH),

Sáng: 5h00 (ĐN), 5h00 (XL), 5h00 (TH), 5h00 (BMT), 5h00 (NT), 5h00( LX), 5h00 (PC), 5h15 (MT)5h30 (VL), 5h30 (SG), 6h00 (XL), 7h00 (HP), 10h00(TGPHN)

Trực tiếp Giáng Sinh 2021

<