Trực tiếp Thánh lễ ngày 2-1-2021

Thánh Lễ trực tuyến: CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH cử hành lúc 17:30 thứ Bảy ngày 2-1-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn.

<