Trực tiếp thánh lễ ngày 18-2-2021

Trực tiếp thánh lễ ngày 18-2-2021 – Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Năm Sau Thứ Tư Lễ Tro vào lúc 05h00, 18h00 ngày 18.02.2021.

<