Trực tiếp Thánh lễ ngày 17-7-2021

Trực tiếp Thánh lễ ngày 17-7-2021 – Thánh lễ trực tuyến thứ Bảy tuần 15 Thường niên

Thánh lễ trực tuyến bên dưới hoặc ấn vào các khung giờ 5h00, 6h00, 17h00, 18h00, 19h30 Xem thêm

Lời Chúa: Mt 12, 14-21

Khi ấy, nhóm Pharisêu bàn bạc để tìm cách giết Ðức Giêsu. Biết vậy, Ðức Giêsu lánh khỏi nơi đó. Dân chúng theo Người đông đảo và Người chữa lành hết. Người còn cấm họ không được tiết lộ Người là ai. Như thế là để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia đã nói:

“Ðây là người Tôi Trung Ta đã tuyển chọn,
đây là người Ta yêu dấu: Ta hài lòng về Người.
Ta cho Thần Khí Ta ngự trên Người.
Người sẽ loan báo công lý trước muôn dân.
Người sẽ không cãi vã, không kêu to,
chẳng ai nghe thấy Người lên tiếng giữa phố phường.
Cây lau bị giập, Người không đành bẻ gãy,
tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi,
cho đến khi Người đưa công lý đến toàn thắng,
và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi danh Người.”

<