Trực tiếp Thánh lễ ngày 15-7-2021

Trực tiếp Thánh lễ ngày 15-7-2021 – Trực tuyến Thánh lễ Thứ Năm tuần 15 Thường niên lúc 5h00, 6h00, 17h00, 19h30 

***Quý cộng đoàn ấn Vào Đây xem thêm giờ lễ Online các giáo phận Việt Nam

***Luồng Thánh lễ trực tuyến được phát đúng khung giờ trên!

Lời Chúa: Mt 11, 28-30

Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.”

<