Trực tiếp Thánh Lễ ngày 14-2-2022

Trực tiếp Thánh Lễ ngày 14-2-2022 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Hai Tuần 6 TN

Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến

Hiệp thông tham dự Thánh Lễ Trực tuyến một cách ý thức, tích cực và trọn vẹn

  1. Chuẩn bị tâm hồn và y phục như tham dự Thánh lễ bình thường.
  2. Giữ thinh lặng, thưa đáp, tư thế và cử chỉ theo quy định của Thánh Lễ.
  3. Hy sinh để hiệp thông hiến lễ theo bàn thờ cầu nguyện cho đại dịch mau kết thúc.
  4. Khao khát rước lễ thiêng liêng.
  5. Sống tinh thần Thánh Lễ vừa tham dự.

Sáng:  5h00 (NT), 5h15 (MT)6h00 (XL), 8h00 (PC), 9h30 Hưng Hoá

Chiều: 17h00 (ĐN), 17h30 (SG), 19h30 Hưng Hoá

Lời Chúa: Mc 8, 11-13

Khi ấy, những người Pharisêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Ðức Giêsu, họ đòi Người một dấu lạ từ trời để thử Người. Người thở dài não nuột và nói: “Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ? Tôi bảo thật cho các ông biết: thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả.” Rồi bỏ họ đó, Người lại xuống thuyền qua bờ bên kia.

<