Trực tiếp: Thánh Lễ Mãn Tang Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống 1/3/2019

Thánh Lễ Mãn Tang Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống 2019 vào lúc 9h00 ngày 1/3/2019 tại Nhà Thờ Chính Tòa Phan Thiết

<