Trực tiếp: Thánh lễ kính thánh Giuse 2021

 

Thánh lễ kính Thánh Giuse ngày 19-03-2021 do Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên chủ tế Thánh lễ lúc 10h30 tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội.Thánh lễ kính Thánh Giuse ngày 19-03-2021

<