Trực tiếp: Thánh lễ khởi đầu sứ vụ mục tử – Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân, giám mục Chính Tòa thứ 6 của giáo phận Xuân Lộc sẽ được cử hành vào lúc 8g30 thứ Tư, ngày 03.03.2021 tại Nhà thờ Chính Tòa Xuân Lộc

<