Trực tiếp: Thánh lễ khai mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục 2018 tại Vatican

Lịch Công Giáo Năm 2021

Thánh lễ khai mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục 2018