Trực tiếp: Thánh lễ khai mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục 2018 tại Vatican

Thánh lễ khai mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục 2018

<