Trực tiếp Thánh lễ giỗ lần thứ hai của Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc

Thánh lễ giỗ lần thứ hai của Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc vào lúc 08g30 thứ Bảy, ngày 07.03.2020 tại nhà thờ Chính Tòa Đức Bà SG

<