Thánh lễ giỗ giáp năm của Lm Phaolô LÊ TẤN THÀNH Vào lúc 10giờ15 ngày 07 tháng 10 năm 2019 tại Nhà nguyện Đại Chủng Viện thánh Giuse Sài Gòn

Trực tiếp Sự Kiện Công Giáo

Lm Phaolô LÊ TẤN THÀNH

<