Trực tiếp Thánh Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời lúc 19h, ngày 15-8-2020. Thánh Lễ trực tuyến NGÀY 15/08: ĐỨC MẸ HỒN XÁC VỀ TRỜI (LỄ TRỌNG) cử hành lúc 19g thứ Bảy ngày 15-8-2020 tại nhà thờ Tân Phước.Trực tiếp Thánh Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

<