Trực tiếp THÁNH LỄ ĐỒNG TẾ – MỪNG NĂM THÁNH 60 NĂM LÀM PHÉP VÀ KHÁNH THÀNH TƯỢNG ĐỨC MẸ TÀPAO.
Vào lúc 07g00, ngày 13 tháng 08 năm 2019 – Tại Quảng Trường Trung Tâm Thánh Mẫu TàPao.
Do Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm – Giám Quản Tông Tòa Giáo Phận Phan Thiết Chủ S
Thôn 2, Đồng Kho, Tánh Linh, Bình Thuận

<