Trực tiếp Thánh lễ đêm Giáng Sinh tại Sài Gòn vào lúc 20h30, ngày 24-12-2020 tại nhà thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn. Thánh lễ do Đức TGM Giuse Nguyễn Năng chủ sựTrực tiếp Thánh lễ đêm Giáng Sinh tại Sài Gòn

Lịch Công Giáo Năm 2021