Trực Tiếp Thánh Lễ Đêm Giáng Sinh 2020 Tại TGP Huế. Thánh lễ vào lúc 18h30, ngày 24-12-2020 tại giáo sở Cây Da và do Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh Chủ sựTrực Tiếp Thánh Lễ Đêm Giáng Sinh 2020 Tại TGP Huế

<