Trực tiếp: Thánh lễ Chúa Nhật Phục Sinh 2021

Trực tiếp: Thánh lễ Chúa Nhật Phục Sinh 2021

Trực tiếp – Thánh Lễ Chúa Nhật Phục Sinh vào lúc 20g00, 04/04/2021 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – DCCT Sài Gòn

<