Trực tiếp Thánh Lễ Chúa Nhật ngày 5-12-2021

Trực tiếp Thánh Lễ Chúa Nhật ngày 5-12-2021 – Thánh lễ trực tuyến Chúa nhật 2 Mùa Vọng, Năm C

Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến

Hiệp thông tham dự Thánh Lễ Trực tuyến một cách ý thức, tích cực và trọn vẹn

  1. Chuẩn bị tâm hồn và y phục như tham dự Thánh lễ bình thường.
  2. Giữ thinh lặng, thưa đáp, tư thế và cử chỉ theo quy định của Thánh Lễ.
  3. Hy sinh để hiệp thông hiến lễ theo bàn thờ cầu nguyện cho đại dịch mau kết thúc.
  4. Khao khát rước lễ thiêng liêng.
  5. Sống tinh thần Thánh Lễ vừa tham dự.

Lời Chúa: Lc 3, 1-6

Năm thứ mười lăm dưới triều hoàng đế Tibêriô, thời Phongxiô Philatô làm tổng trấn miền Giuđê, Hêrôđê làm tiểu vương miền Galilê, người em là Philípphê làm tiểu vương miền Iturê và Trakhonít, Lyxania làm tiểu vương miền Abilên, Khanna và Caipha làm thượng tế, có lời Thiên Chúa phán cùng con ông Dacaria là ông Gioan trong hoang địa. Ông liền đi khắp vùng ven sông Giođan, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội, như có lời chép trong sách sứ Isaia rằng:

“Có tiếng người hô trong hoang địa:

hãy dọn sẵn con đường của Ðức Chúa,

sửa lối cho thẳng để Người đi.

Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy,

mọi núi đồi, phải bạt cho thấp,

khúc quanh co, phải uốn cho ngay,

đường lồi lõm, phải san cho phẳng.

Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.”

<