Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật ngày 31-5-2020

Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật ngày 31-5-2020 – Trực tuyến Thánh lễ Chúa Nhật, Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống (vào lúc 5h00, 8h00, 20h00) Thánh Lễ lúc 5 giờ sáng Thánh lễ lúc 8h00 Hãy nhận lấy Thánh Thần (31.5.2020 – Chúa Nhật, Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống) Lời Chúa: Ga 20, … Continue reading Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật ngày 31-5-2020