Trực tiếp Thánh Lễ Chúa Nhật ngày 28-11-2021

Trực tiếp Thánh Lễ Chúa Nhật ngày 28-11-2021 – Thánh lễ trực tuyến Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm C

Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến

Hiệp thông tham dự Thánh Lễ Trực tuyến một cách ý thức, tích cực và trọn vẹn

  1. Chuẩn bị tâm hồn và y phục như tham dự Thánh lễ bình thường.
  2. Giữ thinh lặng, thưa đáp, tư thế và cử chỉ theo quy định của Thánh Lễ.
  3. Hy sinh để hiệp thông hiến lễ theo bàn thờ cầu nguyện cho đại dịch mau kết thúc.
  4. Khao khát rước lễ thiêng liêng.
  5. Sống tinh thần Thánh Lễ vừa tham dự.
  • 17h00: Đức Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên chủ sự (Ấn vào)
  • 17h00: Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân chủ sự ( Ấn vào)
  • 17h00: Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường chủ sự (Ấn vào)
  • 18h00: Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự (Ấn vào)
  • 19h00: Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt chủ sự (Ấn vào)

Lời Chúa: Lc 21,25-28.34-36

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. Người ta sợ đến hồn xiêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc.

“Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em, vì Ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người.”

<