Trực tiếp: Thánh lễ Chúa Nhật XVI TN A – lúc 8g00, 19/07/2020. LỄ CHÚA CỨU THẾ tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – DCCT Sài GònThánh Lễ Chúa Nhật ngày 19-7-2020

<