Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật ngày 16-5-2021

Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật ngày 16-5-2021. Thánh lễ Chúa Nhật VII Phục sinh năm B được truyền hình trực tiếp từ nhà thờ Chính tòa Hà Nội do Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự lúc 18h00 ngày 16 tháng 5 năm 2021.

Trực tuyến: THÁNH LỄ CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH – 6H30 ngày 16/5/2021 từ nhà thờ Chính tòa Hải Phòng

 

<