Trực tiếp thánh lễ Chúa Nhật ngày 14-3-2021

Trực tiếp thánh lễ Chúa Nhật ngày 14-3-2021. Thánh lễ Chúa Nhật trực tuyến hôm nay – Chúa Nhật IV Mùa Chay B, (lúc 8h00, 18h00, 20h ngày 14/03/2021)

Thánh lễ lúc 8 giờ tối

Thánh lễ lúc 18h00

Thánh lễ lúc 8h00

<