Trực tiếp Thánh Lễ Chúa Nhật ngày 13-2-2022

Trực tiếp Thánh Lễ Chúa Nhật ngày 13-2-2022 – Thánh lễ trực tuyến Chúa Nhật 6 TN, Năm C

Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến

Hiệp thông tham dự Thánh Lễ Trực tuyến một cách ý thức, tích cực và trọn vẹn

  1. Chuẩn bị tâm hồn và y phục như tham dự Thánh lễ bình thường.
  2. Giữ thinh lặng, thưa đáp, tư thế và cử chỉ theo quy định của Thánh Lễ.
  3. Hy sinh để hiệp thông hiến lễ theo bàn thờ cầu nguyện cho đại dịch mau kết thúc.
  4. Khao khát rước lễ thiêng liêng.
  5. Sống tinh thần Thánh Lễ vừa tham dự.

Sáng: 5h00 (XL), 5h00 (NT)5h00 (PC),  5h30 (BMT),  6h00 (XL), 6h00 (ĐN)

Chiều: 17h00 (PC), 17h00 (ĐN), 17h30 (TGPSG),   18h30 (HP), 19h30 (HH), 

Lời Chúa: Lc 6, 17. 20-26

Ðức Giêsu ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói: “Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em.”

“Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng.”

“Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười.”

“Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị nguời ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xoá tên hư đồ xấu xa. Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế.”

“Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi. Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói. Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế.”

<