Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật ngày 11-4-2021

Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật ngày 11-4-2021. Thánh lễ trực tuyến Chúa Nhật II Phục Sinh, vào lúc 20g00, 11/04/2021 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – DCCT Sài Gòn

<