Trực tiếp Thánh lễ Chúa nhật ngày 11-10-2020

Trực tiếp Thánh lễ Chúa nhật ngày 11-10-2020, Trực tuyến Thánh lễ Chúa Nhật XXVIII Thường niên năm A lúc 5h sáng ngày 11.10.2020 tại Tòa Giám Mục Nha Trang.

<