Trực tuyến: Trung tâm Thánh Mẫu Tà Pao – THÁNH LỄ BẾ MẠC NĂM THÁNH
🎈🎈🎈Kỷ niệm 60 năm ngày làm phép và Khánh thành tượng đài Đức Mẹ Tà Pao🎈🎈🎈
👉👉👉Vào lúc 6g30 ngày 13 tháng 12 năm 2019 tại Trung tâm Thánh mẫu Tà Pao

<