Lịch Công giáo năm 2020

Đại Hội Giới Trẻ tổng giáo phận Hà Nội lần thứ 17 được diễn ra ngày 19, 20 tháng 11 năm 2019 tại giáo phận Bùi Chu. Thánh lễ bế mạc ĐHGT miền Bắc 2019 vào lúc 9h, ngày 20/11/2019.