NỮ TU MARIE GABRIEL NGUYỄN THỊ NHƯỜNG

Thuộc Hội Dòng Đaminh Đức Mẹ Rất Thánh Mân Côi Monteils,
đã được Chúa gọi về lúc 09g45’ thứ Bảy, ngày 26.10.2019;
Hưởng thọ: 82 tuổi.
Thánh lễ An táng sẽ được cử hành vào lúc 08g30 thứ Ba, ngày 29.10.2019
tại Thánh đường Giáo xứ Tân Xuân, Giáo hạt Xuân Lộc.

<