Trực tiếp Thánh Lễ

NỮ TU MARIE GABRIEL NGUYỄN THỊ NHƯỜNG

Thuộc Hội Dòng Đaminh Đức Mẹ Rất Thánh Mân Côi Monteils,
đã được Chúa gọi về lúc 09g45’ thứ Bảy, ngày 26.10.2019;
Hưởng thọ: 82 tuổi.
Thánh lễ An táng sẽ được cử hành vào lúc 08g30 thứ Ba, ngày 29.10.2019
tại Thánh đường Giáo xứ Tân Xuân, Giáo hạt Xuân Lộc.