Linh mục I-Rê-Nê Nguyễn Bình Tĩnh Đã an nghỉ trong Chúa lúc 11 giờ 55 phút Thứ Sáu, ngày 19 tháng 03 năm 2021 Tại Toà Giám mục Ban Mê Thuột. Hưởng thọ 93 tuổi, với 62 năm Linh mụcLinh mục I-Rê-Nê Nguyễn Bình Tĩnh

Nghi thức tẫn liệm: 19 giờ 00 Thứ Sáu, ngày 19 / 03 / 2021
Tại Nhà nghỉ dưỡng Tòa Giám mục
Thánh lễ an táng: 08g00 Thứ Hai, ngày 22 / 03 / 2021
Tại Nhà nguyện Tòa Giám mục Ban Mê Thuột
Do Đức Giám mục Giáo phận chủ sự
An táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Thánh Tâm – Ban Mê ThuộtThánh lễ an táng Linh mục I-Rê-Nê Nguyễn Bình TĩnhThánh lễ an táng Linh mục I-Rê-Nê Nguyễn Bình Tĩnh

<