Trực tiếp Thánh lễ an táng Linh Mục Baotixita Etcharren

Thánh lễ an táng Linh Mục Cha Gioan Baotixita Etcharren vào lúc 15h00 ngày 22-9-2021 do Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh chủ sự. An táng tại nghĩa trang Đại Chủng Viện Huế

Trực tiếp Thánh lễ an táng Linh Mục Baotixita Etcharren

<