Thánh Lễ An Táng Cha Cố Vinh Sơn Trần Minh Khang

Trực Tuyến – Thánh Lễ An Táng Cha Cố Vinh Sơn Trần Minh Khang Vào lúc 08h00 ngày 14.02.2022. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế.
Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

<