Linh mục Tôma Đặng Toàn Trí sinh ngày 12/2/1940 tại Sài Gòn chịu chức linh mục ngày 20/12/1969 tại Sài Gòn, đã trở về nhà Cha lúc 8h30 ngày 11/2/2020 tại tư gia, hưởng thọ 80 tuổi sau 51 năm linh mục.Thánh lễ An táng Lm Tôma Đặng Toàn Trí


Thánh lễ An táng Lm Tôma Đặng Toàn Trí được cử hành lúc 08g30 sáng thứ Sáu ngày 14 tháng 02 năm 2020 tại Nhà thờ Giáo xứ Chợ Đũi

<